باشگاه تخصصی کودکان Espin Ladies

 در اسپین ژیمناستیک ریتمیک کاملا به صورت اصولی و ترمیک ارائه می شودو برای هر رده ی سنی پکیج آموزشی ویژه بر اساس قوانین کالج آموزشی انگلستان تدوین می شود. در این پکیج، تمامی حرکات و آموزش های مرتبط با آن دوره قرار داده شده است. – ژیمناستیمک ریتمیک یک ورزش منحصر به فرد غیر کلامی برای بیان فرد و توانایی های او محسوب می شود و شرکت در این ورزش هیچ محدودیت سنی ندارد.

در مدرسه و آکادمی ژیمناستیک تخصصی و ژیمناستیک ریتمیک اسپین هنرآموز ها با امتحان تعیین سطح تغییر level خواهند داشت و هر چند ماه یکبار امتحان تعیین سطح گرفته میشود و کلاس و سطح هنرآموز ها تغییر میکند.

رشته های اسپین

دوره های اسپین کودکان

به همراه مدرک Royal academy انگلیس

گالری اسپین کیدز

نظر هنرجویان قبلی اسپین

پخش ویدیو
پخش ویدیو