دوره های حضوری اسپین با مدرک Royal academy انگلیس

ژیمیناستیک مبتدی

این دوره مناسب کوچولوهای ۵ تا ۸ سال می باشد که مبتدی هستند.

ژیمیناستیک نیمه پیشرفته

این دوره مناسب کوچولوهای ۵ تا ۸ سال می باشد که مبتدی هستند.مدت دوره ۶ ماه است.

ژیمناستیک ریتمیک پیری پرایمری

این دوره پری پرایمری می باشد و مناسب کوچولوهای ۳ تا ۵ سال می باشد که با تجربه تر هستند.

ژیمناستیک ریتمیک پرایمری

این دوره پرایمری می باشد و مناسب کوچولوهای ۵ تا ۷ سال می باشد که با تجربه تر هستند.

ژیمناستیک ریتمیک مخصوص هنرآموزان ۷ سال به بالا

این دوره از گرید ۱ تا ۸ می باشد.